Zaljev uz naselje je još od antičkih vremena služio kao sklonište brodovima u slučaju nevremena praćenog jakim jugoistočnim i sjeveroistočnim vjetrovima, a i danas se koristi kao stalno sidrište za turističke brodove. Međutim, uvala Unije okrenuta je prema otvorenome moru i time vrlo nepovoljna za sidrenje. Za vrijeme jakih vjetrova koji pušu sa jugozapada, zapada i sjeverozapada bolje je koristiti istočne uvale otoka, posebice najbliža naselju i uređenu, Maračuol, te nešto udaljenije uvale Podkujni i Vognišća.

Sidrište

Poduzeće Otok Unije d.o.o. je od 01.04.2016. novi koncesionar uvale i sidrišta Maračol, smještenog na otoku Unije. Unije predstavljaju idealnu prvu točku za odmor za sve koji polaze iz Istre, Krka, Cresa ili Malog Lošinja. Uvala Maračol najsigurnija je uvala na otoku zaštićena od svih vjetrova, osim juga. Time predstavlja idealno sidrište za mnogobrojne brodice i njihove vlasnike željne odmora i netaknute prirode. Sidrište raspolaže sa ukupno 50 osiguranih bova.

Novi koncesionar unaprijedio je način vezivanja brodica i povisio stupanj sigurnosti za brodice na jednu višu razinu. Od ove godine način vezivanja je četverovez, kao corpo morto koriste se betonski blokovi većih dimenzija, težine 5 tona, po 4 komada za jedan brod.

Trenutna koncesija je u trajanju od 10 godina. Za taj vremenski rok predviđeni su mnogobrojni planovi razvitka uvale i samog otoka. Prvenstveno se misli na prostorno uređenje uvale , koje predstavlja čišćenje i brigu oko okoliša, obnova stare vojarne u svrhu turizma i razvoj seoskog gospodarstva koje je trenutno u izgradnji. S obzirom da je uvala poznata po svojim prirodnim ljepotama, glavni plan je zadržati autohtonost i očuvati bogatstvo prirode koju ima danas.

LPN – Sidrište Unije

Broj plutača: 50
Koordinate: 44°38 ‘51.37130”, 14°15’26.77444”

 

Koncesionar: Otok Unije d.o.o;  Unije 109, Ivan Dropuljić

Kontakt: Ivan Dropuljić
mob: +385 92 319 9631
mail: maracol.bay.unije@gmail.com

Novosti pratite na Facebook i Instagramu

Upute za vezanje broda

Podignite bovu. Ispod nje su tri konopa. Dva debela bijela konopa učvrstite na lijevu i desnu bitvu. (engl clamp.) Tanji šareni konop povucite na drugu stranu broda  i zategnite (kao mooring).

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

 


Pogledajte Sidrišta nautičkog turizma na uvećanoj karti

Uvala Maračol - otok Unije

Sve nautičare podsjećamo na neka pravila o redu i zaštiti okoliša:

RED NA SIDRIŠTU

Osoba koja upravlja jahtom ili brodicom odgovorna je za sigurnost plovila dok se nalazi na sidrištu pri čemu je dužna postupati prema uputama koncesionara i nadležne lučke kapetanije.
Osoba koja upravlja plovilom prilikom sidrenja mora voditi računa da plovilo bude dovoljno udaljeno od najbližih plovila u svim smjerovima i vremenskim uvjetima.
Strana brodica i jahta koja dolazi iz inozemstva dužna je najkraćim putem uploviti u luku otvorenu za međunarodni promet i ishoditi vinjetu.
Zabranjeno je sidrenje na sidrištima stranim plovilima prije ishođenja vinjete osim u slučaju više sile kada o tome treba izvijestiti najbližu lučku kapetaniju.
Za vrijeme boravka na sidrištu plovilo mora istaknuti dnevne oznake i svjetla sukladno „Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru“.
U slučaju bilo kakve dvojbe vezano za red na sidrištu obratite se nadležnoj lučkoj kapetaniji na VHF kanalu kao što je to navedeno u informativnoj karti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Na zahtjev osobe koja upravlja plovilom predstavnik koncesionara ili lučke uprave mora predočiti posebnu iskaznicu na kojoj je navedeno ime, odnosno naziv davatelja koncesije i koncesionara ili lučke uprave, broj iskaznice, te ime i prezime ovlaštene osobe.

ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA

Za vrijeme boravka na sidrištu zabranjeno je bacanje i spuštanje u more svih krutih i tekućih otpadaka i sanitarnih voda.
Kršenje odredaba o zaštiti morskog okoliša strogo se kažnjava sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Maračol (Višnja Kotarski)

Maračol (Višnja Kotarski)