Unijski pridivci

(iz časopisa “Nia”, ljetopis otoka Unije, broj 1, 1992.g.; napisala Margita Nikolić)

Unijani izuzetno dobro čuvaju svoje nadimke pa i došljaci na neki način dobijaju nadimke po prijašnjim vlasnicima kuća. Unijanske nadimke “pridifke” njihovi su nositelji dobijali prema odre|enim pravilima koja na prvi pogled nisu prepoznatljiva, ali moguće ih je svrstati u karakteristične skupine. Tako se mo`e govoriti o nadimcima prema izgledu, mjestu stanovanja, prema zanatu kojim su se bavili, posebnim osobinama, bračnom statusu, imovinskom stanju, tjelesnim nedostacima, prema imenima životinja i drugim osobinama.

Nadimci prema izgledu: Moreto, Moro, Čarni, Čarna, Bjonda, Belčić, Graša, [aturnija i drugi.

Nadimci prema predjelu stanovanja na Unijama: Bardarinka, Zburka, Zburčić, Skonalina, Zjazina, Zdra`ić, Zmulina, Rogača i Splasice.

Nadimci prema podrijetlu: Cresan, Crieskinja, Ćunjušak, Kranjac, Lošinjka, Nerezinac, Orourka i Piranje`.

Nadimci prema rastu: Jierčić Mali, Pačenčić, Balšica, Girica, Kraljić(ina) talijanski, Pikolo Jovani, Tačić, Tončina, Ivančina, Grovranina, Osipina, Jivićina i drugi.

Prema poslu: Zvonar, Ancijan

Prema bračnom statusu: Cura, Udovac, Vedova

Prema imovinskom stanju: Habatar, Šinjor

Prema tjelesnom nedostatku: Coto, Cotićina

Nadimci vezani uz odnos prema jelu i piću: Cica, Kakau, Pašametar, Kašar, Pušinkašinka, Brudetić, Presenica

Prema osobitostima: Žveljta, Precizinka, Čarčina, Balarin, Trotula

Nadimci vezani uz imena životinja: Gravran, Kalebinčić, Kuočka, Gljistica, Petehun, Kanjica, Balšica, Girica, Pika, Pulić, Rakovica, Pipištrelo

Nadimci prema imenima starijih članova obitelji: Delajdić, Katić, Jievini, Jifini, [pirinka, Louvrevica, Katonika, Matešinić, Martinić, Jurićevi i sl. Ovo je najbrojnija skupina nadimaka. Nije teško uočiti da nadimke najčešće dobivaju ljudi koji imaju učestala imena: Jivan, Osip, Marija, Kata, Duma, Toni i sl., pogotovo ako još imaju i isto prezime. Tako je npr. na Unijama bilo više Josipa Nikolića koji su svi imali svoje nadimke:
Josip Nikolić – Osipina
Josip Nikolić – Osipina Stari
Josip Nikolić – Kamber
Josip Nikolić – Karoline
Josip Nikolić – Brudetić

Ako se ovome dodaju i drugi oblici imena Josip kao što su: Djapi, Bepo, Bepica, Bepina, Bepin, Jućepe, otvara se čitavo bogatstvo izraza. Slično je i s imenom Marija koje ima vise nadimaka: Marija Bjonda, Marija Čarna, Marija Roša, Marija Čarnoga, Marija Graša, Marija Andićeva, Marija Zvonara, Marija Divojčina, Marija Pelagovica, Marija Anjelinčica, Marija Katonika, Marija Vladeva, Marija Andrejice, Marija Andrejina, Marica Jelice, Marica Doroteje, Marija Pačenčića, Marija Zbalature, Marica Anjela, Masrica Topačine, Marica Luovreva, Marica Cresana, Marija Marketa, Marija Osipina, Marija Filomene, Marija Karnevala…

Nizanjem ovih imena pred nama se otvara jedan svijet koji je, doduše, skoro otišao u nepovrat, ali nam ostavlja mogućnost istraživanja i jasnu sliku jednostavnog, ali nadasve intenzivnog življenja i odnosa prema svijetu i životu samom.