Uvjeti korištenja i autorska prava

Autorska prava – općenito

Autorsko pravo u Hrvatskoj uređeno je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima – NN br. 167/03 i 79/07

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.

Imovinska i moralna prava autora
Autorsko pravo sadrži imovinsko i moralno pravo autora.
Autorska imovinska prava jesu na primjer:

– pravo umnožavanja (reproduciranja) fotografije,
– pravo distribucije (pravo stavljanja u promet primjeraka fotografije),
– pravo priopćavanja autorskog djela javnosti,
– pravo prerade.

Moralnim pravom autora štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom.

Moralna autorska prava jesu:

Pravo prve objave – autor ima pravo odlučiti kada i kako će njegovo djelo postati pristupačno javnosti,

Pravo na priznanje autorstva – autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela te je svaka osoba koja se javno koristi autorskim djelom dužna na odgovarajući način naznačiti autora djela, osim ako autor u pisanom obliku izjavi da ne želi biti naveden ili ako način pojedinoga jav¬nog korištenja autorskog djela onemogućava navođenje autora.

Pravo na poštovanje autorskog djela i čast ili ugled autora – autor ima pravo usprotiviti se svakom deformiranju, sakaćenju ili drugoj izmjeni svojeg djela (pravo integriteta) i svakom korištenju djela koje ugrožava njegov čast ili ugled (pravo na reputaciju).

Pravo pokajanja – autor ima pravo opozvati pravo korištenja djela i spriječiti njegovo daljnje korištenje uz popravljanje štete korisniku toga prava, ako bi daljnje korištenje štetilo njegovoj časti ili ugledu.

Ova prava su neprenosiva i strogo osobna, a nakon smrti autora o njima se mogu brinuti nasljednici i zakonom određene organizacije. Ova prava nisu vremenski ograničena.

Autorsko pravo traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti. Prestankom autorskog prava, autorsko djelo postaje javno dobro. Od tada se autorsko djelo može slobodno koristiti, ali uz obvezu poštivanja moralnih autorskih prava. Moralna autorska prava nisu ograničena rokom zaštite i zapravo su vječna.

 

Zaštita sadržaja stranica www.otok-unije.com

Tekstovi s ovih stranica smiju se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. Tekstovi se ne smiju koristiti na način koji bi mogao promijeniti smisao ili značenje izvornika.

Grafički materijali, fotografije i multimedija

Sve fotografije i drugi grafički ili multimedijski sadržaj, za koje nisu posebno navedeni autori ili izvori, su zaštićeni i smiju se koristiti javno uz navođenje izvora ili u privatne svrhe.

Za materijale čiji su vlasnici autorskih prava treće osobe dozvola za reprodukciju i korištenje mora se ishoditi od vlasnika. Uz svaku fotografija ili tekst, čije autorsko pravo ima treća osoba, navedeno je ime vlasnika. Za kontakt podatke trećih osoba obratite se mailom na unije@otok-unije.com.

 

Uvjeti korištenja

Korištenjem web stranica www.otok-unije.com prihvaćate ove uvjete korištenja.

Prihvaćanjem ovih uvjeta suglasni ste da ove web stranice koristite isključivo za zakonite namjene i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprječava korištenje trećoj strani.

Cjelokupni site www.otok-unije.com rađen je u dobroj namjeri i vlasništvo je udruge Riba ribi. Cilj Udruge je preko ovih web stranica unaprijediti društveni, kulturni, ekološki i turistički identitet mjesta otoka Unije. Nastojimo oživjeti i očuvati stare tradicije, zanate i znanja, potaknuti proizvodnju i uporabu zdrave hrane, promicati umjetničko i kreativno izražavanje i poduzimati ostale aktivnosti koje mogu doprinijeti ukupnoj kvaliteti otočke turističke ponude.

Objavljeni sadržaji prikupljaju se na temelju raspoloživih informacija od mjerodavnih izvora. Uredništvo ovih web stranica nastoji da prikazani sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i točnu informaciju, a jedna od važnih aktivnosti je stalni razvoj, poboljšanje  i unaprjeđenje web stranica radi osiguranja potpune i mjerodavne informacije. To je postupak u kojem nam i vi možete pomoći dojavom o eventualnim nepotpunim ili netočnim informacijama, odnosno nedosljednoj primjeni objavljenog u praksi, te prijedlozima o uvrštenju novih sadržaja. Molimo da nam se u tom slučaju obratite e-mailom na adresu unije@otok-unije.com.

Sve dobrovoljce, zaljubljenike u Unije pozivamo da nam se pridruže u kreiranju sadržaja.

Informacije koje se prikupljaju za ove web stranice koristit će se za sljedeće svrhe:

– poboljšanje sadržaja
– prilagodbu sadržaja i izgleda
– informiranje korisnika (uz njihovu suglasnost) o novostima
– kontaktiranje s korisnicima radi poboljšanja i unaprijeđenje stranica