1. kup Unija u sportskom ribolovu panulom bit će održan 4.10.2014. od 10,00 do 17,00 sati. Preuzmite cijeli dokumentu PROPOZICIJE – PROGRAM u kojem su vidljivi  svi detalji održavanja PANULADE     PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE: Na dan natjecanja od 09,00 do 10,00 sati KONTAKT OSOBA: Robert Nikolić, mob. 098/801-049 NATJECANJE JE EKIPNO: Ekipu sačinjava najviše 4 natjecatelja PODRUČJE NATJECANJA: Akvatorija nastavite čitati...