Monthly Archives: veljača 2017

Desalinizator

0 Nedjelja, 05.02.2017, 12:16
Gradnja desalinizatora je u tijeku. Projekt je financiran 80% sredstvima iz EU fondova, a u projektu sudjeluju Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Nalazi se preko puta Tea, od crkve prema bari na desnoj strani....
Pročitajte više

Defibrilator

0 Nedjelja, 05.02.2017, 11:44
Na Unijama je postavljen defibrilator, donacija udruge IMAS (Island medical assistance society) Uređaj omogućava da se u hitnim slučajevima osobama koje zadesi poremećaj rada srca, pomogne i prije dolaska hitne medicinske pomoći. Prijenosni defibrilator sam procjenjuje srčani ritam te daje upute za postupanje, tako da pomoć bolesniku mogu pružiti i laici bez medicinskog znanja....
Pročitajte više